Структура

Керівним органом Причорноморського центру досліджень проблем суспільства є Загальні збори, що скликаються один раз на рік для підсумування досягнень нашої організації за звітний період.

Щоденну роботу Центр здійснює за посередництвом Правління, що покликане реалізовувати мету та основні завдання організації.

Правління складається із координаторів проблемних груп, які у свою чергу, уособлюють пріоритетні для організації напрямки наукових досліджень.

В організації функціонують наступні проблемні групи:

• проблемна група з питань філософії

• проблемна група з питань історії

• проблемна група з питань політології

• проблемна група з питань соціології

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства спеціалізується на комплексних дослідженнях проблем сучасної гуманітарної та соціально-політичної науки та шляхів їх вирішення. Важливим елементом діяльності організації є також вивчення та поширення здобутку європейської соціо-гуманітарної думки.