Ключові проекти

Протягом 2011-2018 року Причорноморським центром досліджень проблем суспільства реалізовуються наступні дослідницькі проекти:


• Проблеми дітей з родин трудових мігрантів, які мешкають у м. Одеса (2011-2012);

• Безробіття жінок в Україні: напрями вирішення проблеми (2012-2013);

• Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи та сьогодення (2012-2013);

• Дослідження наслідків реформування системи вищої освіти в Україні (2012-2013);

• Причини та наслідки політичної корупції в Україні (2011-2013);

• Енергетичний ринок та енергетична безпека України у ХХІ столітті (2012-2013);

• Чинники та наслідки трудової міграції українців до країн Західної Європи (2011-2013);

• Вирішення екологічних проблем у регіонах України (2012-2014);

• Регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектору України (2013-2014);

• Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі (2013-2014);

• Нагальні проблеми удосконалення міграційної політики держави (2013-2015);

• Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб (2014-2015);

• Соціальна справедливість у трудовій сфері: сучасні реалії, проблеми та протиріччя (2015-2016);

• Участь України в миротворчих місіях під егідою Організації Об'єднаних Націй (2014-2016);

• Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій (2015-2017);

• Проблема конкурентоспроможності української молоді, її рівноправне включення до європейської та світової молодіжної спільноти (2016-2017);

• Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування (2017-2018);

• Основні тенденції та проблеми реалізації «національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки» (2016-2018).