Конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасні проблеми світового співтовариства

та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку»

 

м. Одеса, 11–12 березня 2022 р.Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філософських, історичних, соціологічних та політичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філософських, історичних, соціологічних та політичних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Історичні науки
1.1. Історія України
1.2. Всесвітня історія
1.3. Археологія
1.4. Етнологія
1.5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
1.6. Історія науки й техніки
1.7. Антропологія

2. Філософські науки
2.1. Онтологія, гносеологія, феноменологія
2.2. Діалектика і методологія пізнання
2.3. Соціальна філософія та філософія історії
2.4. Філософська антропологія
2.5. Філософія культури
2.6. Історія філософії
2.7. Логіка
2.8. Етика
2.9. Естетика
2.10. Філософія науки
2.11. Філософія освіти
2.12. Релігієзнавство
2.13. Українознавство
2.14. Богослов'я

3. Соціологічні науки
3.1. Теорія та історія соціології
3.2. Методологія та методи соціологічних досліджень
3.3. Соціальні структури та соціальні відносини
3.4. Спеціальні та галузеві соціології

4. Політичні науки
4.1. Теорія та історія політичної науки
4.2. Політичні інститути та процеси
4.3. Політична культура та ідеологія
4.4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
4.5. Етнополітологія та етнодержавознавство


Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 9 березня 2022 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморського центру досліджень проблем суспільства, (www.pcdps.org.ua) в розділі «Конференції».

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


ІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету до 9 березня 2022 р. (включно) на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези доповіді на українській, російській чи англійській мові.

Реквізити для сплати організаційного внеску надає організаційний комітет конференції після успішного проходження рецензування тез.

ІІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн.

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій частині слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Логвиненко_П.В._Тези, Логвиненко_П.В._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

•    Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч)

•    Прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman № 14

•    Нижче, через один інтервал, посередині рядка – назва доповіді прописними літерами. Шрифт Times New Roman № 14, жирний.

 

Наприклад:

1.1. Історія України

Логвиненко П. В.

кандидат історичних наук, доцент,

завідувач кадедри історії України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20-і рр. ХХ ст.)


•     Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

•     Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].

•     Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Форма проведення конференції: заочна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

 

ЗАВАНТАЖИТИ IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ MS Word

 

Координати організаційного комітету

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307
@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
W: www.pcdps.org.ua
T: +38 066 789 82 07

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00

Розвиток сучасного суспільства

в умовах глобальної нестабільності