Конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬНИХ НАУК»

м. Одеса, 18-19 жовтня 2019 р.Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану філософських, історичних, соціологічних та політичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав.

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філософських, історичних, соціологічних та політичних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Історичні науки
1.1. Історія України
1.2. Всесвітня історія
1.3. Археологія
1.4. Етнологія
1.5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
1.6. Історія науки й техніки
1.7. Антропологія

2. Філософські науки
2.1. Онтологія, гносеологія, феноменологія
2.2. Діалектика і методологія пізнання
2.3. Соціальна філософія та філософія історії
2.4. Філософська антропологія
2.5. Філософія культури
2.6. Історія філософії
2.7. Логіка
2.8. Етика
2.9. Естетика
2.10. Філософія науки
2.11. Філософія освіти
2.12. Релігієзнавство
2.13. Українознавство
2.14. Богослов'я

3. Соціологічні науки
3.1. Теорія та історія соціології
3.2. Методологія та методи соціологічних досліджень
3.3. Соціальні структури та соціальні відносини
3.4. Спеціальні та галузеві соціології

4. Політичні науки
4.1. Теорія та історія політичної науки
4.2. Політичні інститути та процеси
4.3. Політична культура та ідеологія
4.4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
4.5. Етнополітологія та етнодержавознавство


Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 15 жовтня 2019 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморського центру досліджень проблем суспільства, (www.pcdps.org.ua) в розділі «Конференції».

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 130 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 4149439017407242, Віхляєва Олена Геннадіївна

Для платежу за реквізитами:

Отримувач: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Код ЄДРПОУ банку: 14360570

IBAN: UA643052990000026206876980979

Рахунок одержувача: 29244825509100

Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку 4149439017407242, Віхляєва Олена Геннадіївна, 2429308381

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою

Надіслати до оргкомітету до 15 жовтня 2019 р. (включно) на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні документи:
А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій частині слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Логвиненко_П.В._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

•    Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч)

•    Прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman № 14

•    Нижче, через один інтервал, посередині рядка – назва доповіді прописними літерами. Шрифт Times New Roman № 14, жирний.

 

Наприклад:

1.1. Історія України

Логвиненко П. В.

кандидат історичних наук, доцент,

завідувач кадедри історії України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20-і рр. ХХ ст.)


•     Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

•     Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].

•     Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Форма проведення конференції: заочна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

ЗАВАНТАЖИТИ IНФОРМАЦIЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ У ФОРМАТІ MS Word

 

Координати організаційного комітету

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307
@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
W: www.pcdps.org.ua
T: +38 066 789 82 32

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00

Розвиток сучасного суспільства

в умовах глобальної нестабільності